Categories
Updates

Noves fotos

Afegides avui aquí.

Categories
Updates

Aquest diari torna ha estar connectat

Idò això.

Salut!

Categories
Updates

Fotos

Ja hi són.

Categories
Updates

Ara sí hauria de funcionar

Bé, esper que ara més o manco vagi tot com hauria d’anar (fins i tot s’anglès).

Categories
Updates

Noves fotos

Hi ha noves fotos. Del concert de ses Voltes.
Gràcies Gunnberg